des 132008
 
Nytt verktøy for skoleledere

ITU Mentor er en fri nettbasert ressurs for refleksjon og skoleutvikling. Her kan skolen evaluere og forbedre sin bruk av IKT samt få konkrete anbefalinger for videre utvikling. Med ITU Mentor får skoleledelsen mulighet til å forankre skolens pedagogiske bruk av IKT til Kunnskapsløftet, og skolens utviklingsplaner og strategier kan styrkes. Ved å bruke ITU […]

des 052008
 

Rambøll Management har på oppdrag fra Abelia gjennomført en statusbeskrivelse av Program for digital kompetanse 2004-2008. «Fem år er gått, og kun 24 % av målene er oppnådd. Resultatene er nedslående for skole-Norge» sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia. Evalueringen viser at av de ni delmålene som er oppnådd er syv på feltet infrastruktur […]

des 042008
 
Endrer internettbruk hjernen til digitalt innfødte?

Forskere lurer på om de digitale teknologiene forbedrer eller forverrer våre sosiale ferdigheter. Dr. Gary Small, psykiater ved UCLA i USA, hevder at den kontinuerlige og daglige bruken av Google og andre nettjenester går på bekostning av tradisjonell ansikt-til-ansikt kontakt, og at de delene av hjernen som brukes til dette blir svakere som følge av […]

nov 192008
 

Konsulentselskapet Accenture har gjennomført en undersøkelse i USA blant generasjon Y, det vil si ungdommer som i dag er mellom 14 og 27 år gamle (også ofte kalt Millenniumgenerasjonen og/eller Millennials). Etter å ha spurt et tilfeldig utvalg på 400 amerikanske studenter og ansatte har Accenture funnet flere til dels oppsiktsvekkende svar: (Naturlig nok) svarer […]

nov 172008
 

Fornyingsminister Heidi Grande Røys sier at hun vil styrke konkurransen i programvaremarkedet, og bevilger 2 millioner kroner til OpenOffice. Pengene skal gå til utvikling av løsninger som gjør det mulig å integrere OpenOffice tettere med forskjellige fagsystemer i offentlig sektor. Det kan for eksempel være saksbehandlingssystemer, økonomiløsninger eller arkivsystemer. [Les hele saken her…]

nov 132008
 
PST mener Facebook er et godt verktøy

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Jørn Holme holdt i onsdag 12.11.08 et innlegg på sikkerhetskonferansen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), der han opplyste om dagens trusselbilde i Norge. Han innrømmet at det er en del utfordringer knyttet til sikkerhet, men at det ikke kan gå på bekostning av å følge med i tiden. Overvåkningstjenesten må bruke […]

nov 122008
 

Resultater fra nasjonale prøver 2008 er publisert. Resultatene for hele landet, fylker og kommuner ligger på Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleporten. Nasjonale prøver 2008: Foreløpig analyse Veileder for skoleeiere og skoleledere

nov 072008
 
Sensitiv informasjon

Tidlgere i år fant en mann en minnepinne på en parkeringsplass på Askøy utenfor Bergen. Minnet viste seg å inneholde en mengde personopplysninger fra PPT-tjenesten i byen. Hvordan oppbevarer/flytter du dine data? Bruker du minnepinne? Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot å lagre viktig og sensitiv informasjon på minnepinner – de er altfor lette å miste. […]

nov 062008
 
Mini-bærbare maskiner

I løpet av det siste året har det dukket opp en ny type bærbare PC-er som ofte kalles mini-bærbare (se også ministasjonær).  De mest kjente er Asus Eee, Acer Aspire One, MSI Wind, Dell Inspiron, HP Mininote, Fujitsu Siemens Amilo Mini Ui 3520 og norske Multicom Alishan. Inntil nylig ville en slik liten PC kostet 8.000-10.000 kroner. Ved store innkjøp, […]

nov 032008
 

Møre og Romsdal fylkeskommune har lagt om de IT-baserte elev-tjenestene til en ren web-basert modell. Den nye modellen ble satt i drift ved skolestart i høst og fylket hevder å ha spart millioner av kroner. Gjennom en felles webportal (UNGweb.no) når elevene alle sine læringsressurser. Portalen er basert på web 2.0 og åpne standarder med […]