okt 312008
 

Teknologi kan være bærer av helhetlige læringsstrukturer gjennom sine mange former og kombinasjonsmuligheter (lyd, bilde, tekst, interaktivitet) under både lærings- og evalueringsprosessene. Dette forutsetter grundig IKT-pedagogisk planlegging og tilrettelegging. Dernest må naturligvis teknologien virke som den skal. Samtidig må brukerterskelen være lav slik at ikke teknologien blir et hinder for læringen.

okt 312008
 
Fienden har endret taktikk

I gode gamle dager var fienden en kvisete ungdom på gutterommet. Av og til savner jeg den tiden. Dagens trusselbilde er helt annerledes, forteller Hyppönen. Fienden har dessuten endret taktikk. De som distribuerer ondsinnet kode ønsker ikke lenger å bli oppdaget eller berømte. Nå er motivet penger. Dermed foregår mye i det skjulte. Virusjegeren opplever […]

okt 312008
 

Den teknologiske utviklingen fører til mange goder. Vi kan kommunisere på nye og spennende måter, og holde kontakten med familie, venner og kollegaer på en annen måte enn før. Samtidig øker risikoen for at vi tar i bruk teknologien før vi har vurdert konsekvensene. Sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group hevder at over 400 norske nettsteder pr i […]