okt 312008
 

Den teknologiske utviklingen fører til mange goder. Vi kan kommunisere på nye og spennende måter, og holde kontakten med familie, venner og kollegaer på en annen måte enn før. Samtidig øker risikoen for at vi tar i bruk teknologien før vi har vurdert konsekvensene.

Sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group hevder at over 400 norske nettsteder pr i dag er under kontroll av hackere.

Nettsamfunn er tjenester som har kommet for å bli, selv om de sannsynligvis kommer til å variere i popularitet og utbredelse. Tjenestene søker hele tiden å forbedre sine tilbud til brukerne. Nye tjenester og ny teknologi vil fortsette å utfordre brukernes sikkerhetsbevissthet.

De sikkerhetsmessige konsekvensene har ikke bare med teknologi å gjøre. Mennesket spiller en vel så viktig rolle. Mange tar i bruk nye tjenester uten å ha en bevisst holdning til hva slags sikkerhetsmessige utfordringer disse reiser. En av de nye utfordringene er nettsamfunn, og de mulighetene disse gir brukerne.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt ut et temahefte om nettsamfunn og sikkerhet. Temaheftet tar for seg hva som er viktig å være klar over sikkerhetsmessig når det gjelder bruken av nettsamfunn.

NSM oppfordrer også ledere av virksomheter til å ta ansvar, og øke sikkerhetsbevisstheten om nettsamfunn i organisasjonen.

[Les hele temahefte her…]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)