okt 312008
 

Teknologi kan være bærer av helhetlige læringsstrukturer gjennom sine mange former og kombinasjonsmuligheter (lyd, bilde, tekst, interaktivitet) under både lærings- og evalueringsprosessene.

Dette forutsetter grundig IKT-pedagogisk planlegging og tilrettelegging. Dernest må naturligvis teknologien virke som den skal. Samtidig må brukerterskelen være lav slik at ikke teknologien blir et hinder for læringen.

Opplæringen må baseres på deltakernes forutsetninger, ikke bare når det gjelder teknisk mestring, men også vane og erfaring med bruk av IKT til læringsformål.

Dernest bør arbeidsmåtene varieres og (metode)balanseres, slik at ikke teknologitretthet oppstår og på den måten reduserer læringseffekten.

Teknologi skal ikke brukes for teknologiens skyld, men for å oppnå best mulig læring.

Enig?

[Hvem har dette som grunnsyn – kanskje du blir overrasket når du leser her…]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)