nov 072008
 
Sensitiv informasjon

Tidlgere i år fant en mann en minnepinne på en parkeringsplass på Askøy utenfor Bergen. Minnet viste seg å inneholde en mengde personopplysninger fra PPT-tjenesten i byen. Hvordan oppbevarer/flytter du dine data? Bruker du minnepinne? Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advarer mot å lagre viktig og sensitiv informasjon på minnepinner – de er altfor lette å miste. […]