nov 122008
 

Resultater fra nasjonale prøver 2008 er publisert. Resultatene for hele landet, fylker og kommuner ligger på Utdanningsdirektoratets nettsted Skoleporten. Nasjonale prøver 2008: Foreløpig analyse Veileder for skoleeiere og skoleledere