nov 192008
 

Konsulentselskapet Accenture har gjennomført en undersøkelse i USA blant generasjon Y, det vil si ungdommer som i dag er mellom 14 og 27 år gamle (også ofte kalt Millenniumgenerasjonen og/eller Millennials).

Etter å ha spurt et tilfeldig utvalg på 400 amerikanske studenter og ansatte har Accenture funnet flere til dels oppsiktsvekkende svar:

(Naturlig nok) svarer 52 prosent av de spurte at tilgang til teknologi er en viktig faktor når de vurderer potensielle arbeidsgivere. Denne prosentandelen øker til 67 prosent når det er studenter på høgskoler som svarer, men

Millennials ønsker å bruke sin egen teknologi, dvs unge både på arbeidsplassen og i skolen sier de forventer å bruke sin egen maskin og mobile enheter på arbeid snarere enn de som leveres av sin arbeidsgiver.

Blant de som allerede er i jobb, er det få som har tatt seg bryet med å sette seg inn i reglene for hvordan IKT-systemene skal brukes. Hele 60 prosent har ikke gjort det, eller har bevisst valgt å ignorere IKT-avdelingens regler.


Kun 40 prosent av de spurte sier at deres arbeidsgivere har detaljerte retningslinjer knyttet til publisering av arbeid eller bedriftinformasjon på offentlige nettsteder. Nesten en tredel (31 prosent) av respondentene svarte at de ikke vet om deres bedrift har en slik politikk. 17 prosent svarte at deres arbeidsgiver ikke har offentliggjort en slik politikk, mens 6 prosent sier at uansett hvilke retningslinjer deres bedrift har publisert, er disse for kompliserte å forstå. Så mange som 6 prosent svarer at de vil legge eget arbeid eller bedriftsinformasjon ut på offentlige nettsteder uavhengig av retningslinjer og i alle fall når man kommuniserer med kolleger.

Et annet viktig svar som fremkommer av undersøkelsen, er at e-post i stadig mindre grad brukes. Mens de eldste i Millenniumgenerasjonen bruker opptil 9,5 timer i uken på e-post, er den helt nede i 2 timer blant de yngste. Disse har i stor grad konvertert til å bruke SMS, IM (lynmeldinger) og sosiale nettsamfunn.

Blogging er en myte: Uavhengig av alder, Millennials tilbringer i gjennomsnitt kun 30 minutter per uke på blogging. Dette er langt mindre enn den tiden de bruker til å søke etter informasjon på Internett, høre på på musikk, sende/motta tekstmeldinger, chatte, og ellers å kommunisere på sosiale nettverk eller på interaktivitet i virtuelle miljøer (f eks spill på Internett).

At dagens unge har et nært forhold til teknologi, og til enhver tid har et varierende syn på hvordan arbeidslivet bør være, er vel ingen nyhet?
Men selv om arbeidslivet gradvis forandrer seg er det som regel de nyansatte (unge som gamle) som må tilpasse seg arbeidslivets krav og retningslinjer.

Spørsmålene en må stille seg i dag blir derfor bl a om arbeidslivet har oversett bruk av disse nye teknologiene? Er det noen som eventuelt ikke har oppfylt sin rolle som oppdrager? Skal arbeidsgiver (i dette tilfelle IKT-avdelingen) i fremtiden tilpasse seg Millennials og ikke omvendt?

[Les hele undersøkelsen her…]

  One Response to “Millenniumgenerasjonen – en utfordring for IKT-avdelingen?”

  1. «Skal arbeidsgiver (i dette tilfelle IKT-avdelingen) i fremtiden tilpasse seg Millennials og ikke omvendt?»

    Det er fristende å svare ja på det spørsmålet. Men jeg tror likevel at det ikke er så enkelt. Det kunne sikkert lederne i bedriftene bekrefte.

    Hva som er helt sikkert er at der hvor bedriftene før var de som satte den teknologiske dagsorden, er det nå konsummarkedet som leder an. Dette ble også påpekt av Jesper Ritsmer Stormholt, leder for Google Enterprise Nordic på konferansen «Skolen i digital utvikling». Dvs. han påpekte gapet mellom konsumentteknoloki og undervisningsteknologi. Og for å ta tankespranget enda videre; det er her web2.0-teknologi og cloud kan være med å tette gapet.

    Så er spørsmålet vi alle stiller i skolen (målbåret av din rektor og sitert av deg på min blogg): Hvordan skal dette settes i en faglige-pedagogisk ramme og hvordan er læringsutbytte?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)