des 042008
 

Forskere lurer på om de digitale teknologiene forbedrer eller forverrer våre sosiale ferdigheter.

Dr. Gary Small, psykiater ved UCLA i USA, hevder at den kontinuerlige og daglige bruken av Google og andre nettjenester går på bekostning av tradisjonell ansikt-til-ansikt kontakt, og at de delene av hjernen som brukes til dette blir svakere som følge av det. Han mener effekten har vist seg sterkest hos de digitalt innfødte.

[Les mer her…]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)