des 052008
 

Rambøll Management har på oppdrag fra Abelia gjennomført en statusbeskrivelse av Program for digital kompetanse 2004-2008.

«Fem år er gått, og kun 24 % av målene er oppnådd. Resultatene er nedslående for skole-Norge» sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia.

 • Evalueringen viser at av de ni delmålene som er oppnådd er syv på feltet infrastruktur
 • Det er et dårlig etablert marked for digitale læringsressurser
 • Den generelle kompetansen hos lærerne er mangelfull
 • Forskningen er sprikende, og det er ingen koordinert sammenfatning av
  hvordan IKT skal integreres for pedagogiske formål

[Les mer her…]

  One Response to “Milliardinvesteringer i skolen står ubrukt”

 1. Det kan se ut som om det var på tide å kjøre et slikt program som vi gjør nå.
  # Den generelle kompetansen hos lærerne er mangelfull
  # Forskningen er sprikende, og det er ingen koordinert sammenfatning av
  hvordan IKT skal integreres for pedagogiske formål
  Dette er jo ikke akkurat oppløftende resultater. Og jeg håper det skjer virkelig mye på skolene dere jobber. Det å kartlegge kompetanse, lage kompetanseplaner, teste ut nye undervisningsopplegg er viktig. Og det er dere som er pådrivere og har ansvor for dette arbeidet.
  Det er fint at du finner fram denne typen forskning og enda finere at du deler den. Men hva mener du det er nødvendig å gjøre med det?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)