des 132008
 

ITU Mentor er en fri nettbasert ressurs for refleksjon og skoleutvikling. Her kan skolen evaluere og forbedre sin bruk av IKT samt få konkrete anbefalinger for videre utvikling.

Med ITU Mentor får skoleledelsen mulighet til å forankre skolens pedagogiske bruk av IKT til Kunnskapsløftet, og skolens utviklingsplaner og strategier kan styrkes.

ITU Mentor

Ved å bruke ITU Mentor vil skoleledere kunne heve skolens strategigiske og pedagogiske arbeid, noe som igjen kan øke elevenes læringsutbytte.

ITU Mentor er utviklet med tanke på å sikre at skolens investering i IKT gjøres i forhold til realistiske målsettinger.

Når hele ITU Mentor er gjennomført vil summen av foreslåtte tiltak danne en hovedrapport som gir skolen konkrete råd for videre arbeid med planlegging og gjennomføring av pedagogisk bruk av IKT.

ITU Mentor er inspirert av det britiske BECTAs self review framework.

[Les mer her…]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)