jan 102009
 

Betyr utviklingen av verdens første interaktive klasserom at skolene snart kan se frem til en spennende fornyelse som gir elevene mulighet til samarbeid, samhandling og idé-deling via selve arbeidsplassen/pulten?

I fremtidens klasserom kan datamaskinen bli en integrert del av arbeidsplassen/pulten.

Forskere i gruppen for Teknologiforsterket læring ved Universitetet i Durham,  har designet nye læringsmiljøer ved bruk av interaktive multitouchpulter.

Teammedlemmer observerte hvordan elever og lærere samhandler i undervisningen, og hvordan IKT kunne forbedre samarbeidet. Forskerne begynte deretter å designe en interaktiv klasseromsløsning som ble kalt SynergyNet, som skulle gjenspeile målene til Teknologiforsterket læring (TFL):

Å få aktive engasjerte elever som lærer gjennom kreativ problemløsing og deling.

Teamet har samarbeidet med ulike produsenter for å få designet software og pulter som gjenkjenner flere berøringer på skrivebordet ved å bruke visionsystemer som reagerer på infrarødt lys. SynergyNet integrerer IKT i selve oppbyggingen av klasserommet. Den nye pulten med multitouchoverflate blir det sentrale elementet ved at pultene blir satt i nettverk og linket opp mot et smartboard og som dermed gir nye muligheter for undervisning og samarbeid. Flere elever får mulighet til å samarbeide ved en pult fordi pultene tillater simultan skjermkontakt av flere brukere som benytter enten fingre eller penner.

Forskerne ved Universitetet i Durham ønsker å skape en naturlig måte for elevene å bruke datamaskiner i undervisningen. Systemet oppmuntrer til samarbeid mellom lærere og elever, og beveger seg bort fra lærersentrert undervisning.

Den britiske regjeringens IKT-visjon er å «transformere undervisning, læring og å hjelpe med å forbedre resultat gjennom samarbeid, mer spennende undervisning, og å engasjere de som strever med utvidet støtteundervisning, flere og mer motiverende undervisningsmåter, og en større grad av selvbestemmelse i forhold til når og hvor læring skjer».

Dr. Liz Burd, direktør for Aktivlæring gjennom data ved Universitetet i Durham, sier: Vår visjon er at hver eneste skolepult vil være interaktiv om 10 årstid. IKT i skoler er et spennende prosjekt – vårt system er veldig likt grensesnittet vist som en visjon av fremtiden i TV serien Star Trek. Nå kan vi komme oss forbi «flytt-for-bruk» whiteboard. Den nye pulten kan være både skjerm og tastatur, den er en multitouchtavle og flere elever kan bruke den samtidig. Den gir fantastiske muligheter for mer aktiv undervisning og læring.

Forskerne mener at systemet også vil fremme likestilling i skolen – jf Fremtidens klasserom (2). Innen IKT har vi sett at guttene har vært de dominerende, interaktive klasserom vil oppmuntre jentene å delta i økende grad i timene. Det vil også legge til rette for at elever med spesielle behov kan delta i undervisningen og tillater mer tilpasset læring, sier dr. Burd.

Et arbeidsbord kan operere som flere individuelle arbeidsfelt og/eller en stor skjerm slik at flere elever kan samarbeide om en oppgave. Softwaren blir brukt til å linke alt sammen i et fullt interaktivt klasserom, med pulter og smartboards. Lærere kan vise frem elevenes gode arbeid på en smartboard med en gang og en kan også lage egne oppgaver til hver pult.

Etter å ha prøvd ut systemet med elever i alle aldre, blir softwaren tilgjengelig for skoler gratis som fri programvare. Teknologiforsterket læring gjennom data er den størst forskningsstudien som ser på multitouch interaktive systemer for utdanning. Durhamforskerne har mottatt omkring 1,5 millioner pund til å utforme systemet og softwaren, teste det med elever primært fra ungdomsskoler, samt universitetsstudenter i løpet av de neste fire årene.

Dr. Andrew Hatch fra Durhams TFL-gruppe legger til: Det endrer totalt flytt-for-bruk prinsippet som har vært rådende i skolene til nå. I stedet blir datamaskinen en del av pulten. Det er en praktisk forandring som tilbyr et kreativt brukergrensesnitt forlivslang læring for alle elever.

[Se en demo av teknologien her…]

  One Response to “Fremtidens klasserom? (1)”

  1. […] Bærumsjentene er først i landet til å få bruke dette nye IT-verktøyet som i følge Microsoft det finnes kun tre av i Europa, hvorav ett altså er i Norge. Etter mitt skjønn må dette bety 3 stk av Microsoft Surface, for teknologein er allerede kjent og forskere ved University of Durham har forsket på dette en stund – se mitt forrige innlegg på bloggen: Fremtidens klasserom (1). […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)