jan 142009
 

Personvernkommisjonen avleverte i tirsdag 13.01.09 sluttrapporten «Individ og integritet» til fornyings-og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Personvernkommisjonen mener at med den digitale utviklingen og web 2.0 nettsamfunnet får IT-ministeren et ekstra stort ansvar for å hjelpe innbyggere til å tenke på og ta hensyn til vernet av sin egen person. Det kan være når de reiser, handler, kjører gjennom bomringen, søker på nettet, bruker mobiltelefonen eller når de er elever og studenter.

Kap 14 omhandler personvern for barn og unge, og her foreslås det en egen personvernansvarlig i skolen:

Personvernkommisjonen foreslår at hver skole har en ansatt med spesiell kunnskap om personvern og personopplysningsloven.

Skolens personvernressurs kan ha som oppgave å bistå elever i å ivareta sine rettigheter, bistå i arbeidet med å skape gode rutiner for behandling av personopplysninger internt i virksomheten, påpeke brudd på regler om behandling av personopplysninger og holde seg orientert om utviklingen på personvernområdet.

Personvernkommisjonen anbefaler at spisskompetanse om personvernforhold bør finnes hos sentrale utdanningsmyndigheter, for eksempel hos utdanningsdirektoratet.

Videre foreslår Personvernkommisjonen at offentlige etater blir mer synlige på nett:

Kommisjonen anbefaler at offentlige etater med barn og unge som målgruppe er til stede med egne profiler i nettsamfunn som Facebook og Nettby.

Kommisjonen oppfordrer Datatilsynet og Barneombudet til å utrede hvordan virtuell tilstedeværelse på ymse sosiale arenaer på nettet kan integreres i etatenes informasjons- og veiledningsarbeide rettet mot barn og unge.

[Les rapporten her…]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)