feb 102009
 

Nettmobbing og konsekvensene av dette er en av de største utfordringene nettbruk byr på.

I år setter hele Europa og også Norge dette på agendaen for årets Safer Internet Day.

Der deltar også blant andre statsrådene Anniken Huitfeldt og Heidi Grande Røys.

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)