mar 012009
 
Universell IKT

Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt tok initiativet til et samarbeid innen IKT og universell utforming, og fikk som en av de første firmaene i Norge støtte til å administrere et slikt nettverk. Universell utforming er formulert av offentlige myndigheter […]