mar 012009
 

Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng:

Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt tok initiativet til et samarbeid innen IKT og universell utforming, og fikk som en av de første firmaene i Norge støtte til å administrere et slikt nettverk.

Universell utforming er formulert av offentlige myndigheter som et viktig mål for samfunnsutviklingen i Norge, og denne overordnede målsetningen er nedfelt i lovverk og i en rekke politiske utredninger, handlingsplaner og dokumenter.

Videre har bruk av nettbaserte tjenester i dag blitt en forutsetning for en aktiv deltakelse på alle samfunnsområder (arbeid, utdanning, fritid m.m.). Det er derfor helt maktpåliggende å forske på og utvikle kompetanse om løsninger som kan brukes av flest mulig.

Temaet er viktig for å hindre at teknologien skaper et nytt klasseskille i samfunnet  mellom de som klarer å bruke nettet og de som ikke klarer å bruke dette. Temaet er overgripende og kan sammenlignes med temaer som kjønn og miljø.

[Seminar om utfordringer og muligheter innen Universell utforming av IKT…]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)