mai 162009
 
Nytt nasjonalt senter for IKT i utdanningen

Kunnskapsdepartementet vil samordne innsatsen innen området IKT i utdanningen. Departementet vil samle UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU -forsknings- og kompetansenettverk for IT, i et nytt senter for IKT i utdanningen. I tillegg vil enkelte oppgaver i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inngå i senteret. IKT-senteret vil bli underlagt Kunnskapsdepartementet og vil samle oppgaver innenfor IKT-feltet i et […]