mai 162009
 

Kunnskapsdepartementet vil samordne innsatsen innen området IKT i utdanningen. Departementet vil samle UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU -forsknings- og kompetansenettverk for IT, i et nytt senter for IKT i utdanningen. I tillegg vil enkelte oppgaver i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inngå i senteret.

IKT-senteret vil bli underlagt Kunnskapsdepartementet og vil samle oppgaver innenfor IKT-feltet i et nasjonalt senter for IKT i utdanningen slik som beskrevet i Stortingsmelding 31 «Kvalitet i skolen». Senteret skal bidra til at utdanningsektoren blir bedre til å utnytte IKT i undervisningen.

«Senterets målsetting vil være å bidra til å sette sektoren i stand til å utnytte IKT mer effektivt for bedre læringsutbytte og læringsstrategier. Senteret vil også bidra til en mer målrettet veiledning om bruk av IKT i opplæringen» (Stmeld. 31).


Oppdatert 23.06.09:

Kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell hadde gode nyheter med seg til Tromsø da han mandag 22. juni på en pressekonferanse i Forskningsparken kunngjorde at nasjonalt senter for IKT i utdanningen får hovedkontor i Tromsø. Senterets aktiviteter blir delt mellom Tromsø og Oslo.

Regjeringen har besluttet at senteret skal være på plass ved årskiftet 2009-2010.

Twitter: #iktsenter

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)