jun 302009
 


Rambøll Management Consulting har i perioden oktober 2008 til juni 2009 gjennomført en evaluering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og det tilknyttede Tilgangsprosjektet (TGP) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Evalueringen setter fokus på tre temaer:

  1. Pedagogisk kvalitet og tilgjengelighet på de digitale læremidlene
  2. Brukernes opplevelse og bruk av læremidlene
  3. Organisasjon og læring.

Rapporten inkluderer også et avsluttende kapittel der en ser på digitale læremidler i et internasjonalt perspektiv.


[Les rapporten her…]

Vedlegg til hovedrapport:
[Nasjonal Digital LæringsArena – en læremiddelanalyse]

Reblog this post [with Zemanta]
 Posted by at 21:40 on 30. juni 2009  Tagged with:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)