jul 162009
 
Hver elev sin e-bokleser?

En tenketank tilknyttet Democratic party i USA – Democratic Leadership Council – foreslår i en betenkning at hver skoleelev bør utstyres med en e-bokleser, og at det satses på digitale, interaktive læremidler til bruk i e-boklesere. Forfatteren Thomas Z. Freedman peker på de mest åpenbare argumentene for å slutte å utgi skolebøker på papir: E-bøker […]