jul 162009
 

En tenketank tilknyttet Democratic party i USA – Democratic Leadership Council – foreslår i en betenkning at hver skoleelev bør utstyres med en e-bokleser, og at det satses på digitale, interaktive læremidler til bruk i e-boklesere.

Forfatteren Thomas Z. Freedman peker på de mest åpenbare argumentene for å slutte å utgi skolebøker på papir:

  • E-bøker er billige å produsere
  • E-bøker er enkle å holde à jour, mens skolebøker i papir eldes mens de ennå er i bruk
  • E-bøker kan gjøres interaktive og vise animasjoner og video, mens papir er statisk
  • E-bøker er lette å bære med seg: Den som husker sin e-bok har alle læremidlene hun trenger, med oppslagsverk og andre utfyllende verktøy
  • Læremidler på e-bøker kan gjøres mer interessante og engasjerende
  • Læremidler på e-bøker tærer mindre på miljøet i både produksjon og distribusjon

Betenkning bærer tittelen A Kindle in Every Backpack og omhandler e-boklesere generelt –  ikke spesielt e-bokleseren til Amazon Kindle 2

Reblog this post [with Zemanta]

  One Response to “Hver elev sin e-bokleser?”

  1. Norske forlag tatt på senga av Kindle:

    http://www.digi.no/825210/tatt-paa-senga-av-kindle

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)