aug 202009
 

ITU Monitor er den mest omfattende vurderingen av IKT-bruk i norsk skole. Studien er en viktig måling av digital kompetanse i skolen, og viser sammenhenger mellom mål i Kunnskapsløftet, bruk av digitale verktøy og elevers ferdigheter.

ITU Monitor 2009 – Skolens digitale tilstand
er den fjerde ITU Monitor-kartleggingen som undersøker elevers og læreres digitale kompetanse i en egen test og ved å se på holdninger til IKT hos elever, lærere og skoleledere i 7. og 9. trinn i grunnskolen og Vg2 i videregående skole. Resultatene gir et bilde på hvor langt vi har kommet med å innføre Kunnskapsløftets femte basisferdighet «å kunne bruke digitale verktøy» i skolen.

[Les mer…]

[Streaming fra ITU Monitorlansering…]

Reblog this post [with Zemanta]
 Posted by at 12:43 on 20. august 2009

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)