sep 112009
 
Ed O'Brien from Radiohead on stage at Blackpool

Image via Wikipedia

I Storbritannia ønsker myndighetene innføre lover som i større grad skal stoppe piratkopiering av musikk, spesielt den som foregår ved hjelp av fildeling. Det foreslås blant annet å frata de mest aktive fildelerne Internett-tilgangen.

Britiske Featured Artists’ Coalition (FAC) – som har en rekke kjente artister både som medlemmer og i styret – mener at slike hardhendte tiltak vil få musikktilhengere til å vende seg bort fra musikken for godt.

I en felles uttalelse med British Academy of Songwriters, Composers and Authors og Music Producers Guild, som er gjengitt i sin helhet her, går FAC kraftig til angrep på det nye, britiske forslaget og sier at de «vehemently oppose the plans to punish file-sharers».

Radiohead guitarist Ed O’Brien, medlem av the Featured Artists’ Coalition (FAC), sier: «It’s going to start a war which they’ll never win.»

[Les mer på BBC…]

[15.09.09: Ny fildelingslov i Frankrike …]Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)