sep 172009
 
Illustration for Cheating

Image via Wikipedia

I en kronikk i Aftenposten beskriver lektor Astrid Falck Olsen de store svakhetene ved dagens eksamens-ordninger i videregående skole.

Kritikken dreier seg om ordningene både til muntlig eksamen og skriftlig eksamen. Begge eksamensordninger reguleres av Utdanningsdirektoratet, og begge ordninger legger opp til at elever kan presentere besvarelser de ikke har produsert selv. cheating

Skolen får et troverdighetsproblem når seriøse elever ser at skolesystemet ikke interesserer seg for å hindre fusk. Dette undergraver skolens faglige og etiske autoritet og virker demoraliserende både for lærere og elever, som ser at det er lett å fuske seg til gode karakterer og på den måten kapre de mest attraktive studieplassene, sier leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen.

[Les hele kronikken her…]

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)