sep 282009
 
Politisk manifest overlevert av IKT Norge

IKT-Norge overleverte nylig til regjeringen intet mindre enn grunnlaget for en ny IT-politisk strategi. Rapporten handler om å ta det politiske spranget inn i kunnskapssamfunnet. I sitt strategidokument skriver IKT-Norge bl a: En ny IT-politisk strategi Nasjonen Norge har tatt spranget inn i kunnskapssamfunnet, men den politiske orienteringen, regelverket og virkemiddelapparatet er fortsatt innrettet mot […]

sep 282009
 
Fritidsbruk av Facebook overvåkes (i USA)

To ideelle amerikanske organisasjoner Health Care Compliance Association, og Society of Corporate Compliance and Ethics som begge holder til på samme adresse i Minneapolis i delstaten Minnesota, har publisert en undersøkelse som skal kartlegge hva bedrifter og offentlige virksomheter gjør for å sikre at de ansattes ytringer i sosiale nettverk følger stadig strengere regler om […]

sep 282009
 
Microsoft tar patent på virtuelt tastatur

Patentet omgjør en trykkfølsom skjerm til et tastatur som automatisk tilpasses brukeren. Nettstedet Gizmodo har avdekket et Microsoft-patent for et virtuelt tastatur som løser flere problemer hittil forbundet med slike innretninger: Virtual Keyboard Based Activitation and Dismissal. Patentet beskriver hvordan et virtuelt tastatur kan legges opp på en trykkfølsom skjerm. I stedet for at tastaturet […]

 Posted by at 11:50 on 28. september 2009  Tagged with: