sep 282009
 

Patentet omgjør en trykkfølsom skjerm til et tastatur som automatisk tilpasses brukeren.

Nettstedet Gizmodo har avdekket et Microsoft-patent for et virtuelt tastatur som løser flere problemer hittil forbundet med slike innretninger: Virtual Keyboard Based Activitation and Dismissal.

Patentet beskriver hvordan et virtuelt tastatur kan legges opp på en trykkfølsom skjerm. I stedet for at tastaturet plasseres hver gang på nøyaktig det samme stedet på skjermen, legges den ut på grunnlag av hvor brukeren plasserer håndflaten og minst én finger.

Utlegget av tastaturet kan også avgjøres av hvor brukeren plasseres håndflaten og minst én finger: Avstanden mellom håndflate og finger kan brukes til å justere avstanden mellom tastene. Dersom brukeren trykker på skjermen med to eller flere fingre, kan denne beregningen gjøres mer nøyaktig.

via Microsoft-patent på virtuelt tastatur – digi.no : Personlig teknologi.

Reblog this post [with Zemanta]
 Posted by at 11:50 on 28. september 2009  Tagged with:

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)