sep 282009
 

IKT-Norge_Veikart_for_vekst_og_velferd

IKT-Norge overleverte nylig til regjeringen intet mindre enn grunnlaget for en ny IT-politisk strategi. Rapporten handler om å ta det politiske spranget inn i kunnskapssamfunnet.

I sitt strategidokument skriver IKT-Norge bl a:

En ny IT-politisk strategi
Nasjonen Norge har tatt spranget inn i kunnskapssamfunnet, men den politiske orienteringen, regelverket og virkemiddelapparatet er fortsatt innrettet mot et tradisjonelt industrisamfunn. ITs betydning for velferd, økonomisk vekst, offentlige tjenester, utdanning, sysselsetting, miljø, konkurransekraft og et åpent og tilgjengelig samfunn taler for at Norge må få en sterk og tydelig IT-politikk. IKT-Norge lanserer her et politisk veikart; et forslag med konkrete innspill til utformingen av politikk.

IT i utdanningssektoren
Digital kompetanse er en forutsetning for å kunne gjennomføre en utdanning og delta fullverdig i kunnskapssamfunnet. IT skal benyttes i alle fag, fordi det tilrettelegger for både læring og utvikling. Bygging av digital kompetanse er viktig i hele utdanningsløpet, fra barnehage til høyere utdanningsinstitusjoner.

[Les hele forslaget om IT i utdanningssektoren her…]

[Les hele rapporten  her…]

via Politisk manifest overlevert – IKT Norge.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)