okt 102009
 

Grafikk: Regjeringen

Regjeringen legger 13. oktober frem forslaget til statsbudsjett for 2010. I den forbindelse vil forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell presentere hovedprioriteringer for sine fagområder for 2010.

Fremleggelse av statsbudsjettet 2010 – regjeringen.no.

Reblog this post [with Zemanta]
 Posted by at 20:29 on 10. oktober 2009

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)