okt 132009
 

I Regjeringens utkast til statsbudsjett for 2010 er det satt av 31 millioner kroner til Datatilsynet, tre millioner kroner mer enn i budsjettet for 2009. Hvis dette går gjennom, vil det innebære at Datatilsynet er styrket med over 40 prosent siden 2005.

I tillegg til det varige budsjettløftet loves Datatilsynet ytterligere midler til tre enkeltprosjekter. Siden 2005 er det til sammen bevilget 8,2 millioner kroner til ulike enkeltprosjekter.

Grafikk: Du bestemmer

Prosjektene som tildeles midler i 2010 tar for seg personvern i skolen, personvern og informasjonssikkerhet i norske virksomheter, samt etablering av en veiledningstjeneste for å bistå folk som opplever at personvernet deres krenkes på Internett.

via Røys gir Datatilsynet et varig løft – digi.no : Juss & samfunn.

 Posted by at 11:58 on 13. oktober 2009

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)