okt 152009
 
An Audio Technica AT-F3 moving coil phono cart...

Image via Wikipedia

NRK Beta (by Øyvind Solstad • October 14, 2009):

Nesten all ny teknologi har blitt spådd til å være døden for de som lager innhold:  Grammofonen, kopimaskiner, videospillere, platespillere, mp3-spillere, internett og fildeling.

Nate Anderson i Ars Technica har derfor samlet sitater som har kommet fra rettighetshavere de siste 100 årene.

via 100 år med kunsterisk undergang.

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)