okt 232009
 
Creative Commons Share Alike

Image via Wikipedia

Creative Commons (CC) er en lisensieringsform som gir opphavshavere muligheten til å si «some rights reserved» i steden for «all rights reserved».

Lisensene er et forsøk på å finne en god mellomting mellom dagens til tider rigide åndsverkregler og noen ekstreme «piraters» holdning om at alt skal være gratis uten noen form for kompensasjon til de kreative skaperne.

EFN (Elektronisk Forpost Norge) skriver bl a på sine side:

  • Creative Commons er både en radikal politisk utfordring til dagens copyrightregime, et kulturpolitisk bevaringsprosjekt og et frivillig kollektivt samarbeidsprosjekt for å skape nye, frie lett-tilgjengelige verk i de digitale rom, og tilbyr dermed en svært spennende mulighet for å bevare kulturarven som allemannseie. Jurist Glenn Otis Brown – leder for Creative Commons – har understreket at den røde tråd i CC’s arbeid er frivillig bruk av instrumenter og mekanismer for eiendom og kontrakt til å skape allment tilgjengelige fellesgoder. Slik forenes det individualistiske og det kollektive gjennom å bruke libertarianske redskaper til kommunitarianske formål. En frivillig prosess som øker friheten og informasjonstilgangen for alle.
  • Alle skapende mennesker som ønsker å gjøre sine verk tilgjengelige for et bredt publikum bør undersøke om det finnes en CC-lisens som passer for dem. Kunder, eksemplareiere, brukere og forbrukere vil finne at CC-lisensene respekterer og ivaretar deres tradisjonelle eiendoms- og bruksrettigheter til eksemplarer av verk de har kjøpt eller fått. Bibliotekarer, arkivarer, forskere, lærere og konservatorer vil finne at CC-lisenser letter deres arbeid med bevaring, spredning og tilgjengeliggjøring av informasjon og kunnskap og kan være et viktig instrument for informasjonsbevaring, kulturformidling og folkeopplysning.

I denne videoen forteller Gisle Hannemyr om bakgrunnen for Creative Commons, koblingen til fri programvare, hvordan man skal sitere et CC-lisensiert verk og hva som kreves for å bruke verk som er lisensiert med non-commercial-klausulen (ikke-kommersiell).

Les mer om Creative Commons på creativecommons.no og på FriProg

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)