okt 302009
 

Monolithic corner
Originally uploaded by D’Arcy Norman

I forkant av det internasjonale toppmøtet i København i desember avholder FNs arbeidsgruppe for Kyoto-protokollen i neste uke (45) en internasjonal konferanse om klimaendringer.

Den internasjonale teleunionen ITU har signalisert at de vil legge fram krav om at informasjons- og kommunikasjonsteknologi framheves som kritisk viktige for å løse utfordringer knyttet til klimaendringer. ITU mener IKT er nøkkelen til å redusere klimautslipp, noe utkastet til København-avtale overser helt.

ITU peker på rapporten Smart 2020 fra klimagruppen til GeSI (Global e-Sustainability Initiativ), et globalt initiativ for bærekraftig IKT, som viser hvordan effektiv bruk av IKT kan redusere globale klimautslipp med 15 prosent i 2020. Denne reduksjonen tilsvarer fem ganger de samlede utslippene fra hele IKT-sektoren.

GeSI – der ITU er bidragsyter – anslår at de reduserte utslippene samtidig vil redusere de globale energikostnadene med over 500 milliarder euro.

Dette begrunnes bl a med følgende:

  • IKT leder an i en grønn revolusjon med elementer som intelligente strømnett, energieffektive datasentraler, fjernarbeid, intelligent biler, intelligente bygg og energieffektive arbeidsmiljøer
  • Den nye ITU-standardiserte mobilladeren halverer strømforbruket under tomgang, avskaffer 51 000 tonn overflødige ladere, og kutter klimagassutslipp med 13,6 millioner tonn i året.
  • Utredninger viser at 20 prosent kutt i forretningsreiser i EUs medlemsland, for eksempel gjennom videokonferanser, kan gi 22 millioner tonn i reduserte CO2-utslipp.
  • Fjernarbeid kan redusere CO2-utslipp med mellom ett og tre tonn per år per fjernarbeider.
  • «Dematerialisering» – å erstatte fysiske varer som DVD-er og papiraviser med digitale filer – gir betydelig miljøgevinst i produksjon og transport. ITU har selv gått over til digital distribusjon av saksdokumenter, og redusert de relaterte klimautslippene med mer enn 98 prosent.
  • IT-baserte systemer med RFID, GPS og liknende kan gjøre kollektiv transport kjappere og mer bekvemt.
  • IKT er nøkkelen til effektive overvåking og varsling i land som er mest utsatt for klimaendringer
  • Overgang til digital tv og digital radio reduserer energiforbruket til kringkastingsantenner med nesten 90 prosent.
  • Den kraftige utbyggingen av mobilnettet og økningen av mobilbruken verden over medfører ingen økning i relaterte utslipp, på grunn av bedre teknologi i både telefoner og annet utstyr.

Kilde: Digi.no

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)