des 112009
 

Forskerne Dag Wiese Schartum og Tommy Tranvik Foto: Forskning.no

I disse dager kartlegger og beskriver to forskere konkrete personvernspørsmål som aktører i skolesektoren opplever som problematiske eller utfordrende.

Arbeidet utføres av Tommy Tranvik og Dag Wiese Schartum ved Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.

Nettstedet Personvernskolen.no (PVS) er en viktig del av prosjektet og er en nyopprettet, gratis rettsinformasjonstjeneste på nett.

Målet med PVS er todelt:

  1. For det første å etablere en solid kunnskapsbasis om personvernutfordringer i grunnopplæringen (grunnskolen og videregående opplæring).
  2. For det andre å utarbeide og presentere konkrete råd og forslag til hvordan utfordringene kan løses innenfor rammen av dagens personvernlovgivning.Prosjektet tar derfor utgangspunkt i følgende problemstillinger:
  • Hvordan tolkes og praktiseres personopplysningsloven og forskriften av aktørene i skolesektoren?
  • Hvilke konkrete personvernspørsmål opplever skolemyndigheter, skoleeier, skoleledelse, lærere, elever og foresatte at de trenger å få svar på?
  • Hvordan kan personvernutfordringene i skolesektoren løses på en rettslig forsvarlig måte?

Personvernskolen (PVS) er et samarbeidsprosjekt mellom SERI (ved Avdeling for Forvaltningsinformatikk) og UNINETT ABC. Prosjektet starter i januar 2009 og avsluttes i januar 2011.

[Les mer her…]

Reblog this post [with Zemanta]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)