sep 282009
 
Fritidsbruk av Facebook overvåkes (i USA)

To ideelle amerikanske organisasjoner Health Care Compliance Association, og Society of Corporate Compliance and Ethics som begge holder til på samme adresse i Minneapolis i delstaten Minnesota, har publisert en undersøkelse som skal kartlegge hva bedrifter og offentlige virksomheter gjør for å sikre at de ansattes ytringer i sosiale nettverk følger stadig strengere regler om […]

sep 282009
 
Microsoft tar patent på virtuelt tastatur

Patentet omgjør en trykkfølsom skjerm til et tastatur som automatisk tilpasses brukeren. Nettstedet Gizmodo har avdekket et Microsoft-patent for et virtuelt tastatur som løser flere problemer hittil forbundet med slike innretninger: Virtual Keyboard Based Activitation and Dismissal. Patentet beskriver hvordan et virtuelt tastatur kan legges opp på en trykkfølsom skjerm. I stedet for at tastaturet […]

 Posted by at 11:50 on 28. september 2009  Tagged with:
sep 182009
 
Er online-juks så utbredt som vi tror?

En ny amerikansk studie setter spørsmåltegn ved myten om at elever jukser (online cheating) vel så mye når de er «online» som når de arbeider «offline»: «Students who feel disconnected from others may be prone to engage in deceptive behaviors such as academic dishonesty. George and Carlson (1999) contend that as the distance between a […]

sep 172009
 
Opplæring i juks?

I en kronikk i Aftenposten beskriver lektor Astrid Falck Olsen de store svakhetene ved dagens eksamens-ordninger i videregående skole. Kritikken dreier seg om ordningene både til muntlig eksamen og skriftlig eksamen. Begge eksamensordninger reguleres av Utdanningsdirektoratet, og begge ordninger legger opp til at elever kan presentere besvarelser de ikke har produsert selv. cheating Skolen får […]

sep 112009
 
Nye toner fra (engelske) musikere?

I Storbritannia ønsker myndighetene innføre lover som i større grad skal stoppe piratkopiering av musikk, spesielt den som foregår ved hjelp av fildeling. Det foreslås blant annet å frata de mest aktive fildelerne Internett-tilgangen. Britiske Featured Artists’ Coalition (FAC) – som har en rekke kjente artister både som medlemmer og i styret – mener at […]

aug 202009
 
Skolens digitale tilstand 2009

ITU Monitor er den mest omfattende vurderingen av IKT-bruk i norsk skole. Studien er en viktig måling av digital kompetanse i skolen, og viser sammenhenger mellom mål i Kunnskapsløftet, bruk av digitale verktøy og elevers ferdigheter. ITU Monitor 2009 – Skolens digitale tilstand er den fjerde ITU Monitor-kartleggingen som undersøker elevers og læreres digitale kompetanse […]

 Posted by at 12:43 on 20. august 2009
jul 162009
 
Hver elev sin e-bokleser?

En tenketank tilknyttet Democratic party i USA – Democratic Leadership Council – foreslår i en betenkning at hver skoleelev bør utstyres med en e-bokleser, og at det satses på digitale, interaktive læremidler til bruk i e-boklesere. Forfatteren Thomas Z. Freedman peker på de mest åpenbare argumentene for å slutte å utgi skolebøker på papir: E-bøker […]

jun 302009
 
Evaluering av Nasjonal digital læringsarena

Rambøll Management Consulting har i perioden oktober 2008 til juni 2009 gjennomført en evaluering av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og det tilknyttede Tilgangsprosjektet (TGP) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Evalueringen setter fokus på tre temaer: Pedagogisk kvalitet og tilgjengelighet på de digitale læremidlene Brukernes opplevelse og bruk av læremidlene Organisasjon og læring. Rapporten inkluderer også et […]

 Posted by at 21:40 on 30. juni 2009  Tagged with:
mai 162009
 
Nytt nasjonalt senter for IKT i utdanningen

Kunnskapsdepartementet vil samordne innsatsen innen området IKT i utdanningen. Departementet vil samle UNINETT ABC, Utdanning.no og ITU -forsknings- og kompetansenettverk for IT, i et nytt senter for IKT i utdanningen. I tillegg vil enkelte oppgaver i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet inngå i senteret. IKT-senteret vil bli underlagt Kunnskapsdepartementet og vil samle oppgaver innenfor IKT-feltet i et […]

apr 282009
 
Skal bruk av Facebook og lignende i skoletiden straffes?

Image via CrunchBase Kunnskapsministeren mener skolene bør kunne straffe elever som bruker for mye tid på Facebook og lignende i skoletiden. Innspillet kom på en konferanse for lærere i den videregående skolen i Hordaland mandag. I møte med over 500 lærere kom kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) med en formaning om at ungdommenes nettbruk bør […]

mar 012009
 
Universell IKT

Våren 2007 lyste Norges Forskningsråd ut midler til en helt ny prosjekttype i norsk sammenheng: Støtte til etablering av ressursnettverk. MediaLt tok initiativet til et samarbeid innen IKT og universell utforming, og fikk som en av de første firmaene i Norge støtte til å administrere et slikt nettverk. Universell utforming er formulert av offentlige myndigheter […]