mar 132010
 

Store norske leksikon avvikles 1. juli som en forlagseid tjeneste – Vil et norsk nasjonalt leksikon få leve videre som stiftelse med offentlig finansiering?

All drift av nettstedet storenorskeleksikon.no er besluttet avviklet fra eierne Aschehoug og Gyldendals side med virkning fra 1.7.2010. Store norske leksikons utgiver Kunnskapsforlaget vil heretter konsentrere seg om å være Norges ledende ordbokforlag.

Den nasjonale institusjonen Store norske leksikon bør leve videre. Derfor er eierne Aschehoug og Gyldendal villige til å stille data, apparat rundt og nettstedsteknologi til disposisjon for en stiftelse med offentlig støtte.

Et stolt kapittel i norsk kulturhistorie avsluttes med dette. Siden unionsoppløsningen i 1905 har norsk forlagsbransje sørget for kontinuerlig nasjonalleksikonutgivelse i Norge, i motsetning f.eks. til Danmark og Sverige. Leksikonet var en stor økonomisk suksess for eierne frem til slutten av 1990-årene. I årene etter dette har Aschehoug og Gyldendal tapt omtrent like mye på å holde Store norske leksikon oppe, som de tjente i de 20 foregående årene.

Konkurransen fra gratis innhold på Internett, først og fremst Wikipedia, var medvirkende til at Store norske for ett år siden ble åpnet for annonsefinansiert gratis tilgang og direkte oppdatering. Det nye nettstedets kombinasjon av fagfolk-kvalitetssikring og brukerbidrag har blitt vel mottatt, og ansees som den rette modell for fremtidens nasjonalleksikon i land som Norge. Annonseinntektene og annen finansiering har imidlertid uteblitt, og nettstedet viser seg umulig å drive kommersielt videre.

Kunnskapsforlaget er klart til å inngå avtale med det offentlige om vederlagsfri overdragelse på betingelse av at leksikonet drives seriøst videre som nasjonalt fagfolk-leksikon. En stiftelse med offentlig støtte – en modell som vil sikre redaksjonell uavhengighet – er foreslått for eventuell fremtidig drift.

Kilde: Store norske leksikon – Pressemelding.

Hvorfor trenger Norge et nasjonalt leksikon med synlige fagfolk også i fremtiden?

Wikipedia er en verdenssuksess med sitt prinsipp om at alle kan bidra fritt og usignert, og ingen enkelt står ansvarlig. De nasjonale fagfolk-leksikonene har dermed mistet sitt økonomiske grunnlag og går mot nedleggelse. Store norske leksikon står nå for tur. Norge trenger et Wikipedia i fremtiden, men også et Store norske med synlige fagfolk som går god for og kan stilles til ansvar for innholdet. Som nasjonal institusjon er fagfolk-leksikonet viktig:

  • For skoleverk, læresteder og forskning, for å oppfylle grunnleggende krav til sitering og kildehenvisning – at man vet hvem avsender er.
  • For fagforfatterne og fagmiljøene, som formidlingsplattform med honorering og synlig kreditering.
  • For biblioteksektoren, som trenger kvalitetssikrede autoritative kilder.
  • For norsk fagspråk, og norsk som språk. Det er god språkpolitikk ikke å overlate valg og definisjon av norske fagtermer til en anonym brukermasse.
  • For nasjonens identitet, for å omtale det som er nasjonalt viktig, ikke minst for å fange opp et multikulturelt Norge i rask endring. Denne oppgaven bør ligge hos synlige ansvarlige og ikke det store kollektivet. Det kan også vise seg problematisk i lengden for kollektiv-leksikonets norske vinkling at det utgår fra en internasjonal plattform med hovedbase i USA.
  • For synliggjøring av makt. Et leksikon er en maktfaktor. Fagfolk-leksikonet synliggjør menneskene bak, det kollektive dugnadsleksikonet tilslører dem, med risiko for skjult maktkamp. Norges eventuelle eneste storleksikon i fremtiden må ikke være styrt av usynlige krefter inngitt autoritet på ukjente premisser.
  • For å oppfylle grunnleggende krav til en nasjonal institusjon. Hvis Internetts mekanismer alene får rå, vil vi om kort tid stå igjen – i Norge som i andre land – med ett leksikon, Wikipedia, som er en rik kilde til detaljert oppdatert informasjon, men som ikke oppfyller grunnleggende krav til en nasjonal kultur- og kunnskapsinstitusjon.

Hva vil skje med innholdet i Store Norske?

Administrerende direktør i Kunnskapsforlaget, Kristenn Einarsson, sier forlaget er klart til inngå avtale med det offentlige om vederlagsfri overdragelse, på betingelse av at leksikonet drives seriøst videre som nasjonalt fagfolkleksikon.

Skal for eksempel staten gjennom en stiftelse overta prosjektet og løfte det til nivået som er nødvendig?

Skal dette forsøkes bør det da som forfatter og SNL-bidragsyter Eirik Newth tidligere har påpekt i sin blogg være som en del av en større offentlig kunnskaps- og digitaliseringsstrategi basert på åpne standarder og lisenser der også prosjekter som NDLA og bokhylla.no har sin plass?

Eller blir løsningen å integrere SNL og norske Wikipedia?

Fordelene med gjensidig gjenbruk kan være store, men samtidig skremmende for de involverte.  Jon Erling Blad i Wikimedia Norge gjør en sammenligning med programvareproduksjon der det i noen situasjoner er systemer for å slå sammen innhold fra flere forskjellige kilder. Flere utviklere skriver på en og samme kode, men så skjer det noe som gjør at varianter må lages og vedlikeholdes. Etter lang tid kan da kode som har divergert fra det samme felles opphavet bli slått sammen igjen. Det er laget flere verktøy for å støtte slik manipulering av kode. Er en mulighet å få til noe av det samme for SNL og Wikipedia? Kan tekst skrevet for både Wikipedia og et fagleksikon på samme tid ha både felles og individuelle trekk?

Uansett – vi må finne en løsning:

Du er enig? Bli tilhenger av Facebookgruppen Store norske leksikon for å markere at dette må bli et av nettets viktigste kollektive kunnskapsprosjekt som kommer samfunnet til nytte i mange år framover.


Referanser:  Fritt Ord Dagbladet Wikimedia Norge

Reblog this post [with Zemanta]

  One Response to “Store norske leksikon”

  1. […] på hans side. Det går også en diskusjon på Facebook som man kan ta en titt på. Se også denne bloggposten på Rufrs […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)