nov 302011
 
Sheridan classroom

Image via Wikipedia

Professor Rune Krumsvik og hans forskningsgruppe Digtale Læringsfellesskap (DLC) har nylig publisert sin undersøkelse «Klasseleing og IKT i vidaregående opplæring«.

Forskningsgruppen har undersøkt «Klasseledelse i teknologitette klasserom i videregående opplæring» på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og har fulgt 1784 elever og 606 lærere i Rogaland fylkeskommune i perioden 2009 til 2011.

I tillegg til klasseledelse har de undersøkt digital kompetanse, vurdering og utenomfaglig bruksmønster.

Undersøkelsen viser at elevenes og lærernes oppfatning av PC-bruken er ulik:

  • 50 prosent av elevene oppga at de ikke hadde regler for bruk av PC, 95 prosent av lærerne mente de hadde slike regler
  • 48 prosent av lærerne mente de diskuterte PC-regler med elevene, 22 prosent av elevene mente de i stor grad hadde PC-regler
  • 40 prosent av elevene svarte at de ofte brukte PC til utenom faglige aktiviteter, 50 prosent av lærerne var av samme oppfatning
  • 41 prosent av elevene oppga at de forstyrret egen læring med PC-en, 59 prosent av lærerne mente at elevene forstyrret egen læring
  • 70 prosent av elevene oppga at de hyppigst var innom Facebook

 

 

Om Digitale læringsfellesskap (DLC)
(For information in English: click here.)

Forskningsgruppen vart opprettet i 2007 og har hatt et spesielt fokus på forskningsvirksomhet innen IKT og læring. I dag har forskningsgruppen som mål å videreutvikle og drive forskningsprosjekt som har fokus på følgende tema:

a) Forskning på IKT og læring i skole og høyere utdanning
b) Forskning på IKT-støttet vurdering i skole og høyere utdanning
c) Teoriutvikling innen pedagogikken
d) Forskning på metakognisjon i digitale læringsmiljø
e) Lese- og skriveforskning i multimodale læringsmiljø
f) Forskning på IKT-støttet, helsefremmende arbeid

Forskningsgruppen legger vekt på både bruk av kvalitative forskingsdesign, Mixed Method Research, Case Study Research og Design Based Research.

Enhanced by Zemanta
 Posted by at 15:38 on 30. november 2011

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)