feb 042012
 

I en undersøkelse gjennomført av Cisco svarer syv av ti unge at de regelmessig bryter bedriftens IKT-reglement. Da er det kanskje ikke så overraskende at så mange som én av fire opplever identitetstyveri før fylte 30 år. Holdningene skaper hodebry for arbeidsgivere som ønsker å imøtekomme de unges krav til fleksibilitet, men uten at det går utover bedriftens sikkerhet.

Siste del av Cisco Connected World Report 2011, der nærmere 3000 studenter og unge profesjonelle under 30 år fra 13 land verden over er intervjuet, gir et skremmende bilde av de unges holdninger til IKT og sikkerhet:

Så mange som syv av ti innrømmer at de regelmessig ignorerer bedriftens IKT-regler. Den vanligste årsaken er uvitenhet, én av tre oppgir at de ikke er klar over at det de gjør ikke er tillatt.

Én av fem svarer at de bryter reglene fordi de trenger tilgang til uautoriserte programmer for å gjøre jobben sin.

Om lag én av fem sier de ikke har tid til å bry seg om reglene når de jobber, mens et fåtall (14 prosent) innrømmer at de gjør det fordi sjefen ikke følger med på hva de gjør.

Undersøkelsen viser også at mer enn halvparten lar andre bruke deres PC uten tilsyn – det være seg familie, venner, kolleger eller til og med folk de ikke kjenner.

Blant de spurte studentene svarer flere enn fire av fem det samme. Dette kan bety at denne vanen vil bli enda mer vanlig blant neste generasjons arbeidstakere.

Mer enn én av ti studenter lar mobiltelefonen eller andre mobile enheter være ubevoktet på offentlige steder når de for eksempel skal kjøpe seg en kaffe eller gå på toalettet.

Én av tre studenter har ingen ting imot å dele privat informasjon på nettet. Videre viser undersøkelsen at så mange som én av fire opplever identitetstyveri før fylte 30 år.

En slapp holdning til jobbens IKT-regler gjelder ikke bare de unge, men er nok et generelt problem blant dagens arbeidstakere. Slik jeg ser det er dette en konsekvens av at grensene mellom arbeidsliv og privatliv er i ferd med å viskes ut. Vi har for eksempel med oss jobbtelefonen både på kafé og på fest – og det er nettopp dette som skaper nye utfordring for IKT-avdelingen, hvis oppgave er å ivareta bedriftens sikkerhet både i og utenfor arbeidstid, sier Christian Nordve, sikkerhetssjef i Cisco Norge.

Bedrifter bør sørge for å ha en løsning og regler som er sikre nok, og som oppfattes som brukervennlige. Hvis en pålegger medarbeiderne en begrensning, så sørg for at de forstår hvorfor dette er viktig og ikke minst riktig. Da er det som regel mye lettere for den enkelte å akseptere og etterleve, fortsetter Nordve.

Undersøkelsen viser også at tilgang til internett til enhver tid er blitt så viktig for de unge at mange tyr til ekstreme tiltak for å få tilgang: Nærmere én av fire studenter har spurt naboen om de kan låne PCen eller internettet deres.

Én av fem innrømmer at de har brukt naboens trådløse tilkobling uten å spørre om tillatelse. Én av fem har stått utenfor en butikk, mens én av ti har spurt fremmede personer om de kan låne mobiltelefonen deres, for å få gratis tilgang til internett.

Video: When IT Policies Are Ignored

  One Response to “Digtal natives: Ignorerer bedriftens IKT-reglement”

  1. Thank you for re-linking!

    Indeed this is a matter of not just black and white, as I believe change rarely is. I hope we don’t emphasize too much of the wrong things that gain publicity, judge based on them and gain wrong perceptions, but instead understand that all culture emerges from ourselves and is a lot more complex matter than just deterioration of (once again) one generation.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)