apr 172012
 
Mediekompetanse er viktig for demokratiet - Medietilsynet

Fredd G Rundevold http://www.medietilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/120417-Arsmelding/#.T42ROsu1BsY.facebook Mediekompetanse er viktig for demokratiet – Medietilsynet Medietilsynet tar grep for å sette mediekompetanse på dagsorden i et samfunns-perspektiv… Mediebildet er i stadig endring. Samtidig som nye medier byr på økte muligheter for deltakelse i samfunnsdebatten, kan den ujevne fordelingen av mediekompetanse bli en utfordring for demokratiet. April 17, 2012 at […]

 Posted by at 17:56 on 17. april 2012
apr 172012
 
Der digitale innfødte formes - Computerworld

 «Digital leseferdighet blir ofte undervist av ikke-tekniske lærere som bare kan litt mer enn sine elever – de er spesialister i helt andre fag. Skal man undervise om programmering eller datastrukturer, må man derimot ha spesialutdannelse i ikt.» PETERS PLASS: Hvilke kunnskaper skal Norge leve av i fremtiden? Og hvor de skal komme fra? April […]

 Posted by at 10:56 on 17. april 2012