sep 052012
 

Det er snart ikke flere ledige IPv4-adresseblokker i Europa. Behovet for å skifte til IPv6 er akutt. Hos den europeiske organisasjonen Réseaux IP Européens (RIPE) har en nå ca 20 millioner ledige IPv4-adresser.

RIPE har innledet en ny fase i tildelingen av IPv4-adresser, hvor en vil vurdere alle søknader om IP-adresseblokker meget nøye og behandle dem etter først-til-møllen prinsippet.

Den siste store /8-adresseblok (som omfatter 16,7 mill adresser) er snart nådd, og det betyr også at RIPE heretter kun vil tildele pakker med 1.024 IP-adresser i hver – uansett hvor mange adresser søkeren faktisk har bedt om. Når denne adresseblokken er slutt, er det ikke flere ledige IPv4-adresser. Da kan en kun få flere adresser dersom noen blir tilbakelevert til RIPE fra en annen bruker… Det kan også tenkes at det vil oppstå et (meget?) profitabelt marked med kjøp og salg av IPv4-adresser.

Imidlertid er løsningen allerede klar: Den nye protokollen – IPv6 – har et ubegrenset (?) antall adresser…

Følg nedtellingen her…

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)