apr 212012
 
BYOD, BAB or BYOB?

BYOD (bring your own device) or BAB (bring a browser) or BYOB (bring your own browser)? A mix of internet-enabled devices and ubiquitous internet are an essential part of this… Will this become standard practice and a non-issue over the next x years?   Related articles Inside Outsider : The Burden of BYOD(itproportal.com) The next […]

apr 192012
 
Uppsite Will Turn Your Site Into an App in Two Minutes

With Uppsit you can turn your site into a multi-platform app within minutes:   «UppSites» is a unique and exclusive content exposure app from the UppSite company. «UppSites» is a portal solution that will allow readers to track many websites in just one application (that includes Push notifications, commenting through the app, etc) we decided […]

apr 182012
 
A kids’ reading app that reports back to parents...

  Children’s e-book reading is still in very early stages — but with parents increasingly handing iPads down to their kids, publishers see room for fast growth. Scholastic launched a children’s e-reading app, Storia, last month. Launching today is Ruckus Media Group’s new iPad app, Ruckus Reader. It offers books for 3- to 8-year-olds from […]

apr 172012
 
Mediekompetanse er viktig for demokratiet - Medietilsynet

Fredd G Rundevold http://www.medietilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/120417-Arsmelding/#.T42ROsu1BsY.facebook Mediekompetanse er viktig for demokratiet – Medietilsynet Medietilsynet tar grep for å sette mediekompetanse på dagsorden i et samfunns-perspektiv… Mediebildet er i stadig endring. Samtidig som nye medier byr på økte muligheter for deltakelse i samfunnsdebatten, kan den ujevne fordelingen av mediekompetanse bli en utfordring for demokratiet. April 17, 2012 at […]

 Posted by at 17:56 on 17. april 2012
apr 172012
 
Der digitale innfødte formes - Computerworld

 «Digital leseferdighet blir ofte undervist av ikke-tekniske lærere som bare kan litt mer enn sine elever – de er spesialister i helt andre fag. Skal man undervise om programmering eller datastrukturer, må man derimot ha spesialutdannelse i ikt.» PETERS PLASS: Hvilke kunnskaper skal Norge leve av i fremtiden? Og hvor de skal komme fra? April […]

 Posted by at 10:56 on 17. april 2012
apr 152012
 
How Generation ‘C’ will change Education… forever

  In the course of the next 10 years, a new generation – Generation C – will emerge… As they grow up, this highly connected generation will live “online” most of their waking hours…” (Friedrich et al., 2012). Read more via How Generation ‘C’ will change Education…forever | online learning insights.   Related articles Online […]

apr 132012
 
Vil lokke barn med Robot-Lego

Det er altfor få unger i Norge som velger tekniske fag. Selv om dette har vært et tema i mange år går antall studieplasser innen kategorien «Informasjonteknologi og informatikk» i 2012 ned i forhold til i fjor. Det er krevende å få tak i dyktige programmere. På sikt trenger vi flere som studerer it få. […]

apr 082012
 
Vil eposten fylle 50?

«Epostens dager er talte». Det mener Gisle Hannemyr. Han er forsker, og en av it-Norges mest innflytelsesrike tenkere. Vi har, i anledning epostens førtiårsfeiring, kontaktet noen eksperter for å finne ut om epost varer evig. Kontakten har selvsagt foregått via epost. – Den vil være et medium kun for spesielt interesserte allerede om fem til […]

 Posted by at 20:56 on 8. april 2012
apr 072012
 
Why all our kids should be taught how to code

Fredd G Rundevold http://www.guardian.co.uk/education/2012/mar/31/why-kids-should-be-taught-code Why all our kids should be taught how to code IT teaching in schools is in need of a radical overhaul. John Naughton explains what is wrong with the current system April 07, 2012 at 10:53AM

 Posted by at 10:57 on 7. april 2012