des 042008
 
Endrer internettbruk hjernen til digitalt innfødte?

Forskere lurer på om de digitale teknologiene forbedrer eller forverrer våre sosiale ferdigheter. Dr. Gary Small, psykiater ved UCLA i USA, hevder at den kontinuerlige og daglige bruken av Google og andre nettjenester går på bekostning av tradisjonell ansikt-til-ansikt kontakt, og at de delene av hjernen som brukes til dette blir svakere som følge av […]