sep 052012
 
Snart slutt på IPv4-adresser...

Det er snart ikke flere ledige IPv4-adresseblokker i Europa. Behovet for å skifte til IPv6 er akutt. Hos den europeiske organisasjonen Réseaux IP Européens (RIPE) har en nå ca 20 millioner ledige IPv4-adresser. RIPE har innledet en ny fase i tildelingen av IPv4-adresser, hvor en vil vurdere alle søknader om IP-adresseblokker meget nøye og behandle […]