jan 102009
 
Fremtidens klasserom? (2)

I Norge foregår det forsøk og forskning omkring bruk av multitouch-teknologi i skolen. Microsoft kaller sin utgave av teknologien for Microsoft Surface. I følge digi.no skal Microsoft sammen med Accenture, Bærum kommune og 14 jenter fra syv ungdomskoler i Bærum (Digigirlz) lokke jenter til (-bake til?) IKT og realfag.

des 052008
 

Rambøll Management har på oppdrag fra Abelia gjennomført en statusbeskrivelse av Program for digital kompetanse 2004-2008. «Fem år er gått, og kun 24 % av målene er oppnådd. Resultatene er nedslående for skole-Norge» sier administrerende direktør Paul Chaffey i Abelia. Evalueringen viser at av de ni delmålene som er oppnådd er syv på feltet infrastruktur […]

des 042008
 
Endrer internettbruk hjernen til digitalt innfødte?

Forskere lurer på om de digitale teknologiene forbedrer eller forverrer våre sosiale ferdigheter. Dr. Gary Small, psykiater ved UCLA i USA, hevder at den kontinuerlige og daglige bruken av Google og andre nettjenester går på bekostning av tradisjonell ansikt-til-ansikt kontakt, og at de delene av hjernen som brukes til dette blir svakere som følge av […]

nov 192008
 

Konsulentselskapet Accenture har gjennomført en undersøkelse i USA blant generasjon Y, det vil si ungdommer som i dag er mellom 14 og 27 år gamle (også ofte kalt Millenniumgenerasjonen og/eller Millennials). Etter å ha spurt et tilfeldig utvalg på 400 amerikanske studenter og ansatte har Accenture funnet flere til dels oppsiktsvekkende svar: (Naturlig nok) svarer […]

nov 132008
 
PST mener Facebook er et godt verktøy

Sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Jørn Holme holdt i onsdag 12.11.08 et innlegg på sikkerhetskonferansen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), der han opplyste om dagens trusselbilde i Norge. Han innrømmet at det er en del utfordringer knyttet til sikkerhet, men at det ikke kan gå på bekostning av å følge med i tiden. Overvåkningstjenesten må bruke […]

nov 032008
 

Møre og Romsdal fylkeskommune har lagt om de IT-baserte elev-tjenestene til en ren web-basert modell. Den nye modellen ble satt i drift ved skolestart i høst og fylket hevder å ha spart millioner av kroner. Gjennom en felles webportal (UNGweb.no) når elevene alle sine læringsressurser. Portalen er basert på web 2.0 og åpne standarder med […]

okt 312008
 
Fienden har endret taktikk

I gode gamle dager var fienden en kvisete ungdom på gutterommet. Av og til savner jeg den tiden. Dagens trusselbilde er helt annerledes, forteller Hyppönen. Fienden har dessuten endret taktikk. De som distribuerer ondsinnet kode ønsker ikke lenger å bli oppdaget eller berømte. Nå er motivet penger. Dermed foregår mye i det skjulte. Virusjegeren opplever […]

okt 312008
 

Den teknologiske utviklingen fører til mange goder. Vi kan kommunisere på nye og spennende måter, og holde kontakten med familie, venner og kollegaer på en annen måte enn før. Samtidig øker risikoen for at vi tar i bruk teknologien før vi har vurdert konsekvensene. Sikkerhetsselskapet Watchcom Security Group hevder at over 400 norske nettsteder pr i […]