apr 152012
 
How Generation ‘C’ will change Education… forever

  In the course of the next 10 years, a new generation – Generation C – will emerge… As they grow up, this highly connected generation will live “online” most of their waking hours…” (Friedrich et al., 2012). Read more via How Generation ‘C’ will change Education…forever | online learning insights.   Related articles Online […]

sep 282009
 
Microsoft tar patent på virtuelt tastatur

Patentet omgjør en trykkfølsom skjerm til et tastatur som automatisk tilpasses brukeren. Nettstedet Gizmodo har avdekket et Microsoft-patent for et virtuelt tastatur som løser flere problemer hittil forbundet med slike innretninger: Virtual Keyboard Based Activitation and Dismissal. Patentet beskriver hvordan et virtuelt tastatur kan legges opp på en trykkfølsom skjerm. I stedet for at tastaturet […]

 Posted by at 11:50 on 28. september 2009  Tagged with: