Om å skrive blogg…

 Posted by at 13:31 on 27. oktober 2008  Add comments
 
http://www.w3.org/2004/11/tbl-300high.jpg

Tim Berners-Lee

Selv om jeg har jobbet med World Wide Web siden den ble almenn tilgjengelig på begynnelsen av 1990-tallet, er dette min første blogg (av engelsk blog, en kortform av web log, av web, «vev» og log, « logg»).

Årsaken til dette er at jeg hitil aldri har hatt behov og/eller tid til å blogge (dvs ytre mine synspunkter og fortelle omverdenen om det som skjer i mitt liv).

I 2004 ble «blog» kåret til årets ord av Merriam-Webster. Etter det har det vært på alles tunger.

Handler ikke  «vår tids blogghysteri» litt om keiserens nye klær? Jeg kodet min første hjemmside allerede i 1992 for å lære meg webpublisering og html – ikke for å eksponere og publisere personlig informasjon .
I dag er brukergrensesnittet for en blogg (ev en hjemmeside)  GUI-basert og utrolig enkelt å bruke. Dersom det «å skrive» er målet, kan blogging være et av flere verktøy. Ønsker en derimot å lære å kode, er de fleste bloggverktøy ubrukelige.

Imidlertid er det å skrive blogg bl a en del av kurset Skoleutvikling i det digitale nettsamfunnet.
Hensikten er å bidra til kompetanseøkning og kursledelsen mener det er viktig at deltakerene selv bruker aktuelle teknologier som gjør samarbeid både mer effektivt og mer fleksibelt, samt bidrar til refleksjon rundt de oppgavene som skal løses.

Derfor må alle deltakerne etablere en wiki, der vi skal samarbeide med andre i egen gruppe, og alle deltakerne må etablere egne blogger, der vi skal skrive blogginnlegg mellom samlingene.

For meg blir dette en samarbeidsmåte som jeg på den ene siden i utgangspunktet er noe skeptisk til fordi jeg mener vi allerede har gode digitale samarbeidsforum som f eks LMS‘en itslearning. Men jeg ser også helt klart fordeler med å få erfaring med andre verktøy og går i gang med arbeidet med en positiv innstilling 😉

Underveis – og når kurset er over – vil jeg reflektere over og evaluere mine egne synspunkter som er beskrevet ovenfor – kanskje har jeg forandret mening?

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)