sep 052012
 
Snart slutt på IPv4-adresser...

Det er snart ikke flere ledige IPv4-adresseblokker i Europa. Behovet for å skifte til IPv6 er akutt. Hos den europeiske organisasjonen Réseaux IP Européens (RIPE) har en nå ca 20 millioner ledige IPv4-adresser. RIPE har innledet en ny fase i tildelingen av IPv4-adresser, hvor en vil vurdere alle søknader om IP-adresseblokker meget nøye og behandle […]

jun 062012
 
World IPv6 Launch

The World Is Different Now See What People Are Saying… Major Internet service providers (ISPs), home networking equipment manufacturers, and web companies around the world are coming together to permanently enable IPv6 for their products and services by 6 June 2012. Organized by the Internet Society, and building on the successful one-day World IPv6 Day […]