okt 312008
 

Teknologi kan være bærer av helhetlige læringsstrukturer gjennom sine mange former og kombinasjonsmuligheter (lyd, bilde, tekst, interaktivitet) under både lærings- og evalueringsprosessene. Dette forutsetter grundig IKT-pedagogisk planlegging og tilrettelegging. Dernest må naturligvis teknologien virke som den skal. Samtidig må brukerterskelen være lav slik at ikke teknologien blir et hinder for læringen.