okt 152009
 
Ny teknologi og rettighetshavere

NRK Beta (by Øyvind Solstad • October 14, 2009): Nesten all ny teknologi har blitt spådd til å være døden for de som lager innhold:  Grammofonen, kopimaskiner, videospillere, platespillere, mp3-spillere, internett og fildeling. Nate Anderson i Ars Technica har derfor samlet sitater som har kommet fra rettighetshavere de siste 100 årene. via 100 år med […]

okt 312008
 

Teknologi kan være bærer av helhetlige læringsstrukturer gjennom sine mange former og kombinasjonsmuligheter (lyd, bilde, tekst, interaktivitet) under både lærings- og evalueringsprosessene. Dette forutsetter grundig IKT-pedagogisk planlegging og tilrettelegging. Dernest må naturligvis teknologien virke som den skal. Samtidig må brukerterskelen være lav slik at ikke teknologien blir et hinder for læringen.